Disclaimer

Disclaimer:

Installatiebedrijf Hietbrink (Kamer van Koophandel: kvk 08018032), hierna te noemen Installatiebedrijf Hietbrink, verleent u hierbij toegang tot www.installatiebedrijfhietbrink.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Installatiebedrijf Hietbrink behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.installatiebedrijfhietbrink.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Installatiebedrijf Hietbrink.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Installatiebedrijf Hietbrink spant zich in om de inhoud van www.installatiebedrijfhietbrink.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.installatiebedrijfhietbrink.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Installatiebedrijf Hietbrink.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.installatiebedrijfhietbrink.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.installatiebedrijfhietbrink.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Installatiebedrijf Hietbrink nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Installatiebedrijf Hietbrink.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Installatiebedrijf Hietbrink, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Erkend door Sterkin Erkend door SEI © 2014 Installatiebedrijf Hietbrink | G&S Webdesign